Leif har under ca 20 år arbetat på revisionsbyrån Deloitte & Touche där han även var delägare t.o.m. år 2001. Därefter har han drivit egen verksamhet i revisionsbyrån Lüsch & Co Revision AB med kunder inom ett stort antal branscher och associationsformer. I april 2002 inledde Leif ett samarbete med revisionsbyrån Nexia Revision KB. Genom samarbetet har Leif, förutom egna kontakter, även åtkomst till Nexias nationella och internationella nätverk och interna utvecklingsarbete.
Nexia Revision KB är en revisions- och konsultorganisation som traditionellt är inriktad främst mot mindre företag. Bland kunderna finns företag bedrivna som aktiebolag, stiftelser eller föreningar. På stockholmskontoret på Kungsgatan 55 arbetar ca 25 personer. Nexia är i likhet med andra revisionsorganisationer kvalitetskontrollerad av FAR och Revisorsnämnden som därmed granskat rutinerna för revision med avseende på bl.a. planering, genomförande och intern kontroll. Nexia Sverige erbjuder tjänster inom revision, redovisning och lönehantering samt kvalificerad finansiell rådgivning inom företagsekonomi och skatt. Dessutom tillhandahålls kvalitativa tjänster inom finansiell rapportering, företagsvärderingar, Due Dilligences och IT-revision. Internationellt verkar Nexia i ett 100-tal länder och runt om i världen är det totalt cirka 25 000 medarbetare. Den internationella organisationen heter Nexia International.

Verksamheten i Lüsch & Co Revision AB vilar på tre ben:
Revision och konsultationer av i huvudsak mindre företag
Revision av finansiella företag under Finansinspektionens tillsyn
Internrevision (intern oberoende granskning) i finansiella företag under Finansinspektionens tillsyn


Legal Dokumentation:
Rapport om Öppenhet och Insyn