Auktoriserad Revisor Leif Lüsch

Leif Lüsch är auktoriserad revisor sedan 1985 och har under mer än 30 år arbetat med revision och närliggande konsultationer med kunder inom ett flertal branscher men övervägande tjänsteföretag. Kunderna bedriver verksamhet främst som aktiebolag men även som stiftelser, föreningar och filialer. Leif är av FAR licensierad revisor i finansiella företag.